Werkwijze

Intake gesprek

De eerste stap is een intakegesprek. Dit gesprek duurt 1,5 uur. Hierin maken we kennis met elkaar. Ik vertel jou wat over mijzelf en hoe ik werk. Daarna stel ik jou wat algemene vragen om een beeld van jou te krijgen. We bespreken jouw hulpvraag en maken hier een concrete coachvraag van.

Plan van aanpak

Na afloop van het intakegesprek maak ik een plan van aanpak. Hierin geef ik aan wat ik denk in te gaan zetten voor jouw traject en waarom. Ik geef aan “denk” want gaande weg onze gesprekken zullen we voortschrijdend inzicht krijgen en dan pas ik het plan graag aan. Ik mail je het plan van aanpak welke we in ons eerste coachgesprek bespreken.

Klik

Voor de samenwerking is het belangrijk dat het voor ons beiden goed voelt. Jij moet je veilig voelen zodat je je kan openstellen voor jezelf en voor mij. Als de klik er niet is vanuit jou, geef mij dit dan alsjeblieft gewoon aan. Dat is echt niet erg! Want als de klik er niet is, gaat samenwerken moeizaam en zullen je doelen niet of onvoldoende gehaald worden. En dat zou jammer zijn! Maar ook als ik geen klik voel of als mijn kennis ontoereikend is om jou te helpen, dan bespreek ik dit met jou. Wanneer we geen samenwerking aangaan, help ik jou om ergens anders passende begeleiding te vinden.

Het eerste coachgesprek

We bespreken het plan van aanpak dat ik gemaakt heb. Jij kan hierop jouw feedback geven en om verduidelijking vragen. In overleg kunnen we het plan aanpassen. Het plan is zowiezo dynamisch. Gaandeweg zullen we inzichten opdoen en daar zullen we ook het plan van aanpak op bijsturen als dat nodig is. Na het bespreken van het plan van aanpak gaan we van start met het traject.

Reflectie verslag

Aan het einde van iedere sessie vraag ik je om je ervaringen en inzichten op te schrijven in een evaluatie. Noteer ook nieuwe vragen die er gerezen zijn. Deze vragen zijn heel zinvol voor de rest van het traject! Ik ontvang je reflecties graag van je 2 dagenvoor de volgende sessie. Je mag het uiteraard aanvullen met alles wat je buiten de sessies aan ervaringen en inzichten opdoet. Al schrijvend krijg je grip op jouw ontwikkeling en het proces. Wat je reeds geleerd hebt en wat je nog te onderzoeken en te ontwikkelen hebt. Zo hebben we steeds nieuwe input om verdiepend mee verder te kunnen werken.

 Thuiswerkopdrachten

Om je ook tussen de sessies door in beweging te houden, kan het zijn dat ik je af en toe vraag om een thuiswerk opdracht te doen. Maar het is aan jou of je deze thuiswerkopdrachten doet. Weet dat ik de opdrachten met een reden meegeef. Doe je ze niet, dan zijn we even goede vrienden. Maar weet dat de opdrachten jouw traject bevorderen en versterken.

 Evaluatie

Met enige regelmaat vraag ik je om mij en mijn werk te evalueren. Hiervoor heb ik speciale evaluatie formulieren. Deze gaan over hoe je de gesprekken met mij ervaart en wat je van mij vindt als coach. Voor mij is dit belangrijk om scherp te blijven, om mezelf te blijven ontwikkelen, om de kwaliteit te waarborgen en om zo nodig bij te kunnen sturen. En uiteraard nodig ik je meer dan van harte uit om ten allen tijde mij feedback te geven wanneer iets voor jou niet goed voelt! 

Duur van een coachingstraject 

Na het intakegesprek maak ik een inschatting. Deze zijn altijd onder voorbehoud en in overleg met jou.

 Duur van een sessie 

De duur van een sessie is 1 tot max 1,5 uur.

Ruggespraak

Het kan zinvol zijn dat ik contact opneem met een vorige of huidige coach, psycholoog of andere behandelaar. Dit om zo een goed beeld te krijgen van de situatie of om op één lijn te zitten met jouw andere behandelaar. Het is de bedoeling dat we jou helpen en we zo veel mogelijk aanvullend op elkaar werken. Hiervoor zal ik ten allen tijde schriftelijke toestemming aan jou vragen. Uiteraard ga ik zorgvuldig met de verkregen informatie om!