Leiding geven aan herstellende medewerkers

Voor wie?

Als leidinggevende wordt er veel van je gevraagd tijdens het ziekte- en re-integratie proces van medewerkers. Aan de ene kant loopt het werk op, voel je de druk vanuit het management toenemen en zie je ondertussen de worsteling van je medewerkers. Tel daarbij op de regels van het UWV en de input van de arbo-dienst en voor je er erg in hebt voel je je gevierendeeld en weet je niet meer wat je moet doen.

Onderaan de streep is het de bedoeling dat medewerkers zo snel mogelijk weer herstellen. En dan zijn veel ogen ook op jou als leidinggevende gericht. Maar de praktijk wijst uit dat dit, ondanks ieders advies en invalshoek toch best een lastig, langzaam en ook wel heftig traject is voor veel partijen.

Het goede nieuws is, is dat je als leidinggevende een groter aandeel hebt in het herstel van je medewerkers dan je denkt! Het is dan ook goed om als leidinggevende te investeren in de werkrelatie en hoe jij omgaat met dit proces. Op de lange termijn levert dat een beter en vooral ook blijvend resultaat op.

Wil jij:

 • … op een goed en constructieve manier bijdragen aan het herstel van je medewerkers?
 • … medewerkers ook kunnen begeleiden vanuit jouw menselijkheid en niet alleen vanuit zakelijkheid?
 • …óók vanuit een andere invalshoek naar je medewerkers kunnen kijken en niet alleen vanuit cijfers en regels?
 • …weten wat je beter kan doen maar ook beter kan laten in relatie tot zieke / re-integrerende medewerkers?
 • …deze trajecten niet als een last ervaren maar voelen dat jouw bijdrage een verschil maakt?
 • …inzicht krijgen in wat het voor jou persoonlijk soms moeilijk maakt om deze medewerkers te begeleiden?

Samen met jou ga ik kijken waar jij hier winst kan behalen. Want geloof het of niet, als jij moeit hebt met het begeleiden van zieke medewerkers en als jij hier geïrriteerd door raakt. Of als jij je een speelbal voelt van een of meerdere betrokken partijen. Of als je gewoon niet goed weet wat je moet doen. Dan kost dit proces niet alleen jou heel veel energie, tijd, frustratie en waarschijnlijk ook werkplezier.

Maar het zorgt er ook voor dat dit zijn weerslag heeft op de herstellende medewerkers. Je loopt zelf een risico dat andere medewerkers hier indirect ook hinder aan ondervinden. En dat hoeft niet! Als je maar hoe JIJ hier mee om kan gaan!

Wat gaan we doen?

In een aantal gesprekken (op locatie of tijdens een wandeling) kijken we samen naar waar jij tegenaan loopt in de begeleiding van zieke of herstellende medewerkers. Ik zal je uitnodigen zelf op zoek te gaan naar jouw eigen antwoorden. Grote kans n.l. dat de antwoorden die je gewend was te geven of de oplossingen die je hanteert, voortkomen uit regels en verwachtingen van andere betrokken partijen. Of misschien wel uit jouw eigen ervaringen uit het verleden die jouw bril kleuren. En hier vind je niet altijd de beste oplossing! Ik voorzie je uiteraard ook van praktische do’s en dont’s op het gebied van het begeleiden van herstellende medewerkers. Ik geef je andere invalshoeken om vanuit te kijken.

Wat lever het op?

 • Inzicht in wat herstellende medewerkers nodig hebben
 • Inzicht in wat jij lastig vind, wat hier de reden voor is en hoe je op een voor jou kloppende wijze medewerkers kan begeleiden
 • Een betere relatie met je medewerkers met als uitgangspunt dat je beiden je zelf mag zijn
 • Veilig een open dialoog kunnen voeren over lastige onderwerpen
 • Meer energie voor jou en je medewerkers
 • Dat je vanuit jouzelf de ander mag en kan begeleiden
 • Meer begrip voor de ander
 • Meer begrip voor jezelf
 • Helicopterview m.b.t. de werkrelatie hierdoor ga je zien wat nodig is

Waarom een neutrale partij

Als neutrale partij heb ik geen belangen. Ik ga niet pushen dat de cijfers niet goed zijn of stel je functioneren niet ter discussie in je functioneringsgesprek. Ik ga ook niet wapperen met wet en regelgeving. Juist het feit dat je bij een onafhankelijke en onpartijdige professional de ruimte hebt om te ventileren en te bespreken waar je tegenaan loopt, zorgt voor nieuwe ruimte waarin jij in rust kan zien wat er gezien mag worden.

Met deze opgedane kennis kan je je acties en je communicatie naar je herstellende medewerkers aanpassen. Hierdoor ben je in staat om rust en ruimte ook te geven aan medewerkers zonder dat deze druk ervaren. Juist dan komen jullie samen tot inzichten en kan herstel in een fijne samenwerking goed en volledig plaatsvinden.

Winst voor mens en organisatie

Hoe je het ook went of keert; in de 1e plaats zijn we allemaal mens! En alles wat hierbij hoort nemen we, bewust of onbewust, mee naar ons werk. Uit ervaring weet ik wat dit met je doet als het menselijke aspect en de zakelijke context gaan schuren. Als coach zeg ik dan ook; Dit hoeft helemaal niet! Ik draag dan ook graag bij aan een prettiger en menselijker klimaat op de werkvloer! Want dat is toch wat willen zijn, óók op het werk…Jezelf!