Back on your feet op de werkvloer Zakelijk

Voor wie?

Wanneer medewerkers langere tijd ziek zijn (geweest) en (deels) niet hebben kunnen werken, is het vaak pittig voor ze om weer terug te keren op de werkvloer. Op het werk is alles door gegaan en misschien zijn er zelfs wel dingen veranderd. Ze zijn nog niet helemaal de oude en kunnen nog niet volledig meedraaien. En niet geheel onbelangrijk….vaak zijn medewerkers zelf ook veranderd! Dit alles maakt het lastig om je plek weer te hervinden op de werkvloer.

Waarom speciaal voor mensen die aan het re-integreren zijn op het werk?

Zeker als klachten van psychische aard waren, zoals burn-out of overspannenheid dan is het vaak een uitdaging om weer aan het werk te gaan.  Soms stuiten medewerkers onbedoeld op onbegrip van collega’s of leidinggevende. Deze begrijpen niet altijd goed wat er speelt. Hierdoor kunnen medewerkers zich onbegrepen voelen en daarom ook onnodig extra gestrest. Dit bevordert het herstel van de medewerker niet.

De vragen die aan de orde komen bij een wandeling zijn: Wat kan je aan en wat nog niet? Wat zijn mijn grenzen? Hoe stel ik deze? Hoe handhaaf ik ze? Hoe kan ik voldoen aan de eisen die aan mij worden gesteld zonder dat ik mijzelf voorbij loopt? Hoe communiceer ik dit?  Samen met medewerkers ga ik op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Zodat ze op een fijne en constructieve manier hun draai weer kunnen vinden op de werkvloer en goed re-integreren.

En soms vinden medewerkers het ook spannend om met de werkgever of de arbo-dienst aan tafel te zitten. Dat kan zijn omdat ze het gevoel hebben dat ze niet goed begrepen worden. Of omdat ze druk ervaren om snel terug te keren op de werkvloer. Of als ze merken dat er grote veranderingen in de organisatie gaande zijn en vrezen voor hun baan en dus ook voor hun (financiële) toekomst.

Medewerkers die re-integreren komen vaak (nog) niet goed uit hun woorden omdat ze zelf niet goed weten op welke manier ze het werk het beste kunnen hervatten. Of omdat angst een rol meespeelt. Medewerkers kunnen ook het gevoel hebben dat ze niet alles te kunnen zeggen wat ze graag kwijt willen uit angst voor de gevolgen. De energie loopt bij deze medewerkers dan heel rap onder de deur door, weg naar het grote niets! En dit terwijl ze die energie hard nodig hebben om te herstellen en te hervatten!

Wat gaan we doen?

In een serie wandelingen kijk ik samen met de medewerker waar deze op dat moment tegenaan loopt in het hervatten van zijn of haar werk. Waar lopen ze vast? Wat vinden ze spannend? Wat is de reden dat de dingen niet lopen zoals ze willen? Ik stimuleer medewerkers om zelf op zoek te gaan naar waar het knelt en wat ze daar ZELF aan kunnen en willen doen, hoe ze dit praktisch kunnen implementeren op hun werkplek. Maar ook in hoe ze dit kunnen communiceren met hun omgeving. En dit alles op een wijze waarbij ze zelf de regie hebben en toch aan hun herstel werken.

Waarom wandelen?

Door letterlijk in beweging te komen gaat alles stromen. Je gebruikt je hoofd (denken), hart (voelen) en handen (doen). Daar waar eerder blokkades waren in denken en doen, maakt dat wandelen ook daar weer ruimte maakt om dingen in beweging te brengen. Daarnaast is buiten een veilige en neutrale plek. Niemand van je werk is daar aanwezig. En je ervaart er een andere energie dan binnen op de werkplek.

Terugkoppeling

Na iedere wandeling vraag ik de medewerker een korte evaluatie te schrijven over wat er besproken is tijdens de wandeling. Zo wordt de medewerker zich bewust van reeds gevonden inzichten en van eventuele vragen die er nog zijn.

In principe geef ik geen terugkoppeling aan de werkgever over inhoudelijke zaken. Dit komt de veiligheid van het gesprek niet ten goede.  In afstemming met de medewerkers en de werkgever kan ik in een drie gesprek bepaalde zaken toelichten of een specifieke terugkoppeling geven aan de leidinggevende of de arbo-dienst. Maar de werknemer is hierin altijd leidend! 

Waarom een neutrale partij

Voor medewerkers ben ik een neutrale partij waarbij ze op verhaal kunnen komen. Bij mij kunnen ze wel vertellen dat het gesprek niet lekker ging met de leidinggevende.   Of dat de arbo-arts ze niet begrijpt. Dit mag er allemaal zijn bij mij zonder dat daar mogelijke gevolgen aan zitten. Uiteraard gaan we ook naar deze situaties kijken om inzichten te verwerven en oplossingen te vinden. En juist het feit dat medewerkers bij een professional de ruimte hebben om te ventileren, zorgt voor nieuwe ruimte waarin er herstel en beweging kan plaatsvinden zonder dat medewerkers druk van buitenaf ervaren. Juist dan komen ze tot inzichten.

Strippenkaart, particulier of zakelijk

De wandelingen bied ik voor bedrijven aan als los product of als strippenkaart. Van de strippenkaart kunnen desgewenst meerdere medewerkers gebruik maken. We maken dan een afspraak dat ik op een bepaalde dag of een dagdeel naar het bedrijf kom. Dan maak ik een wandelingen van een uur met verschillende medewerkers.

Het is goed om in het begin wekelijks een wandeling met medewerkers te maken. Zo is er vaak genoeg ruimte om te ventileren, bij te sturen en te monitoren hoe het gaat. Naar gelang de voortgang zullen de afspraken verder uit elkaar komen te liggen.